Libec LX-7

LX-7 یک سه پایه ی دو مرحله ای از تولیدات کمپانی Libec است. این سه پایه بسیار محکم و مقاوم میباشد و مناسب برای دوربین های فیلمبرداری سنگین است.

Libec LX-7Libec LX-7Libec LX-7Libec LX-7Libec LX-7

معرفی سه پایه Libec LX-7

Libec LX-7 یک سه پایه از جنس آلومینیوم است که برای دوربین های فیلمبرداری حرفه ای طراحی شده است.ارتفاع LX-7 حداکثر 166cm و حداقل 56cm میباشد. وزن این سه پایه 5.5 کیلوگرم است و میتواند تا وزن 8 کیلوگرم را تحمل کند.

ویژگی های Libec LX-7 عبارتند از

  • Quick Release/Wedge Plate : Yes
  • Counter Balance System: Fixed
  • Tilt Drag : Fixed
  • Tilt Range: +90/-80°
  • Pan Range: 360°
  • Leg Stages/Sections :2-stage
  • Center Brace : Floor spreader

سه پایه لیبکسه پایه دوربینسه پایه دوربین لیبک سه پایه Libec LX-7سه پایه دوربین فیلمبرداری

Zhiyun Smooth-4Sachtler FSB-6 Flowtech

لنزینا :: مرجع تخصصی دوربین فیلمبرداری و عکاسی