Crane Shot

کرین( crane ) کلمه ایست انگلیسی به معنی جرثقیل یا بالابر اما کرین دوربین(camera crane) وسیله ایست شبیه الاکلنگ با این تفاوت که یک طرف آن بزرگ و طرف دیگر آن کوچک است که دوربین در انتهای طرف بازوی بزرگ آن قرار میگیرد و در نتیجه برای ایجاد تعادل در طرف بازوی کوچک آن به میزان لازم وزنه قرار میدهند.

Crane ShotCrane ShotCrane ShotCrane ShotCrane ShotCrane ShotCrane ShotCrane ShotCrane ShotCrane Shot

معرفی فیلمبرداری و عکاسی با Crane shot

کرین(crane) کلمه ایست انگلیسی به معنی جرثقیل یا بالابر اما کرین دوربین(camera crane) وسیله ایست شبیه الاکلنگ با این تفاوت که یک طرف آن بزرگ و طرف دیگر آن کوچک است که دوربین در انتهای طرف بازوی بزرگ آن قرار میگیرد و در نتیجه برای ایجاد تعادل در طرف بازوی کوچک آن به میزان لازم وزنه قرار میدهند تا به حالت تعادل قرار گیرد . 

وقتی در حالت تعادل قرار گرفت دیگر به راحتی میتوان از انتهای بازوی کوچک دوربین را هدایت کرد.

چندین نوع کرین وجود داردمثلا نوع مکانیکی ساده , برقی (کنترلی) و نوع هیدرولیکی کرین دوربین یکی از تجهیزاتی است که تا حد زیادی در ساخت فیلمهای هالیوودی بصورت چشمگیر کمک میکند. کرین دوربین یک وسیله مکانیکی است که به فیلمسازان اجازه میدهد تا از نگاهی متفاوت و از بالا از بازیگران تصویربرداری شود.

نوعی کرین وجود دارد که تصویر بردار می تواند در انتهای بازوی بزرگ آن قرار گیرد و دستیار او در پایین او را به سمت دلخواه هدایت کند اما این نوع کرین ها دارای معایبی نیز می باشد مثلا گران بودن و نیاز به دو نفر برای هدایت کرین.

امروزه ، با پیشرفت توسعه فن آوری ، کرین های دوربین طوری ساخته می شوند که تنها دوربین روی آن سوار می شود و فرد از پایین آن را کنترل می کند چه بصورت دستی و چه بصورت کنترل از راه دور که امروزه هزینه کرین دوربین به شکل چشمگیری کاهش یافته و ساخت کرین دوربین به راحتی حتی برای فیلمسازان آماتور نیز امکان پذیر است.

انتهای کرین دوربین که در آن دوربین قرار میگیرد “سر کرین” نامیده می شود. سر کرین با یک کابل کلاچ بسیار صاف و یا با استفاده از جوی استیک های دیجیتالی پیشرفته هدایت می شود.

کرین دوربین یکی از تجهیزات فیملبرداری است که به فیلمسازان اجازه ی فیلمبرداری از زوایایی ( معمولا از بالا ) را میدهد که به خودی خود قادر به فیلمبرداری از آن صحنه ها نخواهند بود.

انواع کرین فیلمبرداری

کرین مکانیلی

کرین برقی

کرین هیدرولیک

کرین فیمبرداری

فروش انواع کرین های فیملبرداری

کرین 12 متری

کرین 8 متری

کرین 4.5 متری

کرین فیلمبرداریکرین مکانیکیکرین برقیکرین هیدرولیککرینجرثقیل

ZOOM H2SONY DSR - 11

لنزینا :: مرجع تخصصی دوربین فیلمبرداری و عکاسی